Waarom LegisActio?

  • WO-civilisten
  • Werkzaam binnen heel Nederland
  • Direct kosteloos hulp & advies
  • Optimale afhandeling van uw geschil
  • Persoonlijke aanpak
  • Bekend van toonaangevende dossiers
  • Maximaal resultaat

Het recht is continu in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk dat wetsartikelen vatbaar zijn voor diverse interpretaties. LegisActio Law Firm is een gerenommeerde onafhankelijke juridisch kantoor die zich met name richt op het privaatrechtelijk domein binnen het recht. Onze juristen hebben de juiste expertise en vaardigheden om al uw juridische problemen op te lossen. Wij houden daarbij rekening met alle valkuilen en leemtes binnen het recht om u de juiste wettelijke bescherming te bieden. Recht hebben op iets is immers niet altijd ook uw recht krijgen! Wij kunnen u bijstaan in een breed scala aan privaatrechtelijke domeinen, zoals: arbitrage, algemene verbintenissenrecht (met name het contractenrecht), huurrecht, incassorecht en in het bijzonder het aansprakelijkheidsrecht in het kader van letselschade ontstaan uit een onrechtmatige gedraging door een derde.

Onze juristen hebben allen een universitaire opleiding genoten en hebben ervaring binnen de praktijk. Uw belangen worden dan ook op een gedegen en professionele wijze behartigd. Wij zijn gespecialiseerd in met name het leerstuk van de onrechtmatige daad ex art. 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW). Dit houdt het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in. Hierbij weten wij alle cumulatief geldende vereisten (onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit) voor u in te kleuren op de juiste juridische wijze om u uiteindelijk schadeloos te stellen. Neem contact met ons op om uw geschil voor te leggen, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijk te nemen stappen.

Wij zijn helder in ons advies en aanpak. Wij zijn er voor u! Onze persoonlijke benadering zullen een passende oplossing bieden voor uw zorgen, want uw zorg is tevens onze zorg!

Heeft u recht op gratis juridisch advies bij letselschade?